Zeichnung zum Tatra 815 AV14 Bergefahrzeug

Prospekt vom Tatra 815 AV14
   nach oben